Ochrana osobních dat

Vaše soukromí je pro nás důležité. V tomto prohlášení najdete informace o osobních údajích, které firma Červenka Consulting shromažďuje a způsoby, jakými tyto údaje používá.

Shromažďování osobních údajů

Firma Červenka Consulting může shromažďovat a používat následující druhy osobních údajů:

 • informace o Vašem používání této webové stránky
 • informace, které jste poskytli za účelem registrace na webových stránkách
 • informace o transakcích provedených na tomto webu
 • informace, které poskytnete pro účely přihlášení do internetových služeb
 • jakékoli další informace, které jste odeslali do firmy Červenka Consulting

Použití osobních informací

Firma Červenka Consulting může používat vaše osobní informace k účelu:

 • spravování tohoto webu
 • přizpůsobení webových stránek pro Vaši potřebu
 • povolení přístupu a využívání internetových služeb
 • zasílání produktů, které zakoupíte
 • poskytování služeb, které zakoupíte
 • zasílání výkazů a faktur
 • inkasování Vaší platby
 • zasílání marketingové komunikace

Pokud firma Červenka Consulting postoupí jakékoli osobní údaje svému zástupci nebo některému z distributorů, jsou tito povinni používat veškeré osobní údaje v souladu s podmínkami stanovenými v tomto prohlášení.

Kromě použití osobních údajů pro účely uvedené výše, může firma Červenka Consulting zveřejnit Vaše osobní údaje do té míry, která je povolena zákonem,
a to při jakémkoli probíhajícím nebo připravovaném soudním řízení za účelem uplatnění a ochrany svých zákonných práv.

Zabezpečení vašich dat

Firma Červenka Consulting učiní přiměřená technická a organizační opatření, aby nedošlo ke ztrátě, zneužití nebo pozměňování vašich osobních údajů.

Firma Červenka Consulting bude veškeré osobní údaje, které poskytnete ukládat na svých zabezpečených serverech .

Přeshraniční přenosy dat

Veškeré informace, které firma Červenka Consulting shromažďuje mohou být uloženy, zpracovány a přenášeny mezi kterýmikoli ze zemí, ve kterých firma Červenka Consulting působí. Veškeré informace mohou být využívány pouze v souladu s těmito zásadami ochrany soukromí.

Předáním svých osobních údajů firmě Červenka Consulting zároveň souhlasíte s jejich přeshraničním převodem.

Aktualizace tohoto prohlášení

Červenka Consulting může aktualizovat zásady ochrany osobních údajů zveřejněním nové verze na těchto stránkách.

Měli byste občas zkontrolovat tuto stránku, abyste se obeznámili s případnými změnami.

Další webové stránky

Tato webová stránka obsahuje odkazy na jiné webové stránky.

Firma Červenka Consulting nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo postupy žádné třetí straně.

Kontaktní údaje

Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany a zpracování vašich osobních údajů, pište na :

    
e-mailem na cervenka@cervenka.cz
    
poštou na adresu Na Hřebenkách 55 , 150 00 Praha 5, Česká republikaToto prohlášení o ochraně soukromí je založeno na původní šabloně, vytvořené na
website-contracts.co.uk a  je distribuováno prostřednictvím freenetlaw.com.

 

 

 

 

Zaregistrujte se k odběru newsletteru

Pravidelně Vám budeme zasílat informace o produktech, jejich aktualizacích a nových verzích.

Jméno:
Email:
Společnost: