O společnosti

Firma Červenka Consulting byla založena v roce 1992. V současné době se náš tým se skládá z 11 specialistů (inženýrů, vývojářů), pracujících na plný úvazek, 2 externích programátorů, a několika studentů. Naše firma se specializuje na numerickou analýzu betonových konstrukcí a vyvinula pro ni počítačový software ATENA. Know-how společnosti je založeno na mnohaletých zkušenostech v oboru betonové mechaniky a na základě výpočetních metod. Poskytujeme též konzultační činnost v této oblasti. Jsme mezinárodně uznávaným odborníkem v oblasti mechaniky betonových konstrukcí. Od srpna 2009 je naše společnost nositelem certifikátu ISO 9001. Členové výzkumného týmu jsou aktivními členy několika mezinárodních odborných a vědeckých organizací, konkrétně: FIB, IA- FraMCos a IABSE .


Společnost se intenzivně zaměřuje na poradenské služby a vývoj softwaru. Hlavním softwarovým produktem je program ATENA. Program je určen pro nelineární analýzu železobetonových konstrukcí metodou konečných prvků. Dokáže simulovat reálné chování konstrukcí včetně jejich porušování trhlinami, drcením betonu nebo tečením výztuže. Tento software byl značně ověřeny na experimentálních datech a mezinárodních kruhových predikce analýzy a je v současné době distribuován v Evropě, Japonsku, Koreji, na Středním východě a USA. Společnost kontinuálně a intenzivně pracuje na vývoji nových verzí produktu. Asi polovina příjmů společnosti pochází z poradenských a výzkumných projektů.
Mezi vybrané konzultační a výzkumné projekty patří:

  •     Vliv výkopových prací na poškození zděných budov pro Metrostav, a.s., Praha
  •     Nelineární analýza smykových betonových kotev pro Hilti, Schaan, Liechtenstein
  •     Analýza betonového ostění tunelu v extrémních podmínkách zatížení pro Aegerter & Bosshardt, Basilej, Švýcarsko
  •     Podpora experimentální program pro liniové kotvení v jaderných uzavřených nádob na Ishikawajima Harima Heavy Industries, Yokohama, Japonsko
  •     Výzkumný projekt s University of Stuttgart, stavební materiál ústavu, prof R. Eligehausen pro simulaci kotev práškových ovládaných

V současné době se společnost pracuje na dvou výzkumných projektech financovaných Českou National Science Foundation, které se zabývají modelováním chování betonových konstrukcí v čase a při působení okolního prostředí. V rámci jednoho z projektů bude použit program ATENA spolu se zkušenostmi našich výzkumných pracovníků pro simulaci chování podzemních železobetonových konstrukcí při požáru.
Program je koncepčně objektově orientovaný a založený na prostředí systému MS- Windows. Nelineární materiálové modely v programu ATENA jsou založeny na teoriích lomové mechaniky a plasticity. ATENA software je určen pro řešení komplexních problémů, jako například: dynamické výpočty, výpočet statických napětí, tečení výztuže, zesilování, únava betonu v tahu, teplotní analýza a proudění vlhkosti, dotvarování a smršťování, analýza chování materiálu při požáru atd.

 

Zaregistrujte se k odběru newsletteru

Pravidelně Vám budeme zasílat informace o produktech, jejich aktualizacích a nových verzích.

Jméno:
Email:
Společnost: