Softwarové produkty

Produkt Základní informace Klíčové vlastnosti

ATENA

Software pro nelineární analýzu železobetonových konstrukcí

ATENA je zkratka pro Advanced Tool for Engineering Nonlinear Analysis.

Programem ATENA lze modelovat skutečné chování konstrukcí včetně jejich porušování trhlinami, drcením betonu nebo tečením výstuže.

Umožňuje ověření konstrukcí v jedinečném, uživatelsky příjemném grafickém prostředí.

Po celém světě již bylo uskutečněno přes 1000 instalací programu ATENA (Německo, Japonsko, Indie, Čína, USA, Finsko, Velká Británie, Itálie, Jižní Korea, Austrálie, Thajsko…atd.).

 • Simuluje reálné chování železobetonových konstrukcí
 • 3D prostředí
 • Uživatelsky příjemné modelování výztuže
 • Unikátní vizualizace šíření trhlin
 • Zobrazení výsledků i během nelineárního výpočtu
 • Založeno na metodě konečných prvků a lomové mechanice
 • Pokročilé materiálové modely pro beton, výztuž, ocel, horniny, zeminy a zdivo
 • Podpora pro analýzu staveb z vláknobetonu: SHCC, ECC, HPRFC, UHPFRC
 • Dynamika, statika, dotvarování, teplotní a vlhkostní analýza
Čtěte více Ke stažení  Podpora

SARA

Software pro pravděpodobnostní analýzu betonových a železobetonových konstrukcí

Programový systém nazvaný SARA kombinuje nelineární výpočet s pravděpodobnostními metodami a degradačními modely. To umožňuje předpovědět pravděpodobnost poruchy stavby a vývoj této pravděpodobnosti v čase. Pomocí tohoto systému lze například vybrat optimální návrh rekonstrukce stavebního objektu z hlediska jeho spolehlivosti a životnosti.

 • Analýza založená na kombinaci nelineárního výpočtu v programu ATENA s pravděpodobnostními metodami a degradačními modely
 • Stratifikované metody odběru vzorků: Latin Hypercube Sampling (LHS)
 • Analýza citlivosti nebo identifikace parametrů modelu
Čtěte více Ke stažení Podpora

AmQuake

Software pro posouzení zděných budov na účinky zemětřesení a statiky podle Eurokódů 6 a 8

Program AmQuake umožňuje evropským projektantům navrhovat bezpečné zděné konstrukce v souladu s nejnovějšími evropskými normami a nejmodernějšími seizmickými analytickými metodami. Plná platnost Eurokódu 6 a Eurokódu 8 od března 2010 v Evropské unii vyžaduje ověřovat téměř všechny nové zděné budovy na seizmickou bezpečnost. AmQuake pomáhá projektantům naplnit tato vyšší bezpečnostní kritéria rychle a efektivně. Je založen na metodě průběžného přitěžování ("pushover" analýze) a ekvivalentní rámové metodě.

 • V katalogu výrobků firmy Wienerberger zvolíte vaše pálené zdící prvky
 • Pro definici geometrie budovy použijete váš oblíbený CAD program k označení stěn a otvorů a pro rychlé vygenerování výpočtového modelu budovy importujete výkres jednotlivého podlaží (DXF import)
 • Program je založen na metodě průběžného přitěžování ("pushover" analýze) a ekvivalentní rámové metodě
 • Program automaticky provede a zobrazí všechny nezbytné kontroly/ověření podle Eurokódu 6 a 8
 • Program obsahuje národní přílohy eurokódů pro 11 evropských zemí a je přeložen do 14 jazyků
Přejít na web AmQuake Nákup Online

FReET

Víceúčelový pravděpodobnostní software pro statistickou, citlivostní a spolehlivostní analýzu složitých inženýrských problémů založený na využití efektivních spolehlivostních metod

Tento program umožňuje simulovat nejistotu daného problému na úrovni náhodných veličin (typicky ve stavitelství/strojírenství - vlastnosti materiálu a zatížení, geometrických nedostatků).

 • Obsahuje state-of-the-art pravděpodobnostní simulační algoritmy pro výpočet pravděpodobnostní reakce a spolehlivosti
 • Stratifikované metody odběru vzorků: Latin Hypercube Sampling (LHS)
 • FORM
Přejít na web FReET
 

Zaregistrujte se k odběru newsletteru

Pravidelně Vám budeme zasílat informace o produktech, jejich aktualizacích a nových verzích.

Jméno:
Email:
Společnost: