Videa z ATENA 5.7 webinářů

Nov 6, 2020

Vážení uživatelé softwaru ATENA,

první téma této nové série webinářů bylo věnováno vybraným novým funkcím nejnovější verze ATENA verze 5.7. Tento první seminář byl zaměřen na nové moduly trvanlivosti, které umožňují modelovat dlouhodobé účinky zhoršení na železobetonových konstrukcích, jako je vnikání chloridů nebo karbonatace a výsledná koroze výztuže.

Užijte si záznam z prvního webináře na YouTube.

Druhý webinář ukazuje několik metod pro modelování výztuže a předpětí v nové verzi ATENA v5.7. Obecně existují v ATENA dva typy modelu výztuže: rozmazaný a diskrétní. V rozmazaném modelu je výztuž považována za rozmazanou v zásadě jako složený materiál skládající se z betonu a výztuže. Druhý samostatný model může zpracovat každou výztuž zvlášť. V diskrétním modelu lze použít předpětí. Diskrétní model umožňuje uvažovat vazbu mezi výztuží a betonem. Vazebný model lze také použít pro výpočet předpínacích ztrát. Webový seminář pojednává o modelech výztuže dostupných v programu ATENA a o tom, jak je lze použít k simulaci předpětí, včetně výpočtu ztrát předpětím.

Užijte si záznam z druhého webináře na YouTube.


Během třetího webináře byla pokryta následující témata:

[1] Přehled programů ATENA: ATENA Engineering 2D & 3D, ATENA Science: jaký je rozdíl mezi produkty a kdy by měly být použity.
[2] Trvanlivé modely: koroze výztuže v důsledku vnikání chloridů a karbonatace, modelování degradace betonu v důsledku alkalické reakce
[3] Nový model vláknobetonového materiálu založený na přidané energii lomu
[4] Materiálový ovladač pro testování uživatelských nebo stávajících materiálových modelů
[5] ATENA v cloudu: atenacloud.cervenka.cz
[6] Přehled nosníků, skořepin a objemových prvků ATENA a jejich spojení

Užijte si záznam ze třetího webináře na YouTube.