Ing. Vladimír Červenka Ph.D.

ředitel

+420 220 610 018
Contact Page

Ředitel a majitel firmy Červenka Consulting.  Mezinárodně uznávaný expert v oblasti mechaniky betonových konstrukcí, autor mnoha vědeckých publikací.

Narodil se v roce 1941. V roce 1962 dokončil studia na Fakultě stavební Českého vysokého učení technického v Praze. Doktorský titul získal na Univerzitě v Coloradu, v roce 1970. Disertační práce na téma "Inelastic Finite Element Analysis of Reinforced Concrete Panels under In-Plane Loads", byla jedním ze základních děl v oblasti modelování trhlin, a která je stále přijímána jako nejefektivnější metoda pro nelineární analýzu betonových konstrukcí pomocí MKP.

V roce 1982 se stal vítězem mezinárodní soutěže s tématem "Predict the Response of Reinforced Concrete Panels", která sekonala na Universitě v Torontou, v Kanadě. Je členem mezinárodního sdružení IABSE, f.i.b., FRAMCOS, a národních technických společnostech: Česká společnost pro beton a zdivo a Česká společnost pro mechaniku. V rámci Humboldtovy nadace získal v roce 1993 studijní pobyt v Německu a v letech 1987-1990 působil jako hostující profesor na univerzitě ve Stuttgartu, v Ústavu stavebních materiálů u prof. Eligehausena. Je členem Inženýrské akademie České republiky.

Na fib sympoziu v roce 2011 mu byla udělena medaile Za zásluhy v oblasti výpočtového modelování železobetonových konstrukcí.