Ing. Radomír Pukl CSc.

manažer projektů

+420 604 237 685
Contact Page

Manažer projektů ve firmě Červenka Consulting. Narozen v roce 1956. Svá studia zakončil v roce 1980 na Fakultě stavební na ČVUT v Praze a doktorát získal v Kloknerově ústavu ČVUT v roce 1985. V roce 1988-1997 působil jako vědecký pracovník v Ústavu stavebních materiálů na Stuttgartské univerzitě u prof. Eligehausena, kde pracoval v oblasti vývoje numerických metod a jejich aplikace pro modelování kotevních prvků.
Je odborníkem na lomovou mechaniku, metody konečných prvků, numerické simulace požkozování betonových konstrukcí a počítačovou grafiku.
Společně s Vladimírem Červenkou je autorem programového systému SBETA. Autor mnoha vědeckých publikací, člen FraMCOS.