Doc. Ing. Libor Jendele CSc, Ph.D.

výzkumný a vývojový inženýr

+420 233 901 091
Contact Page

Expert na výzkum a vývoj ve firmě Červenka Consulting. Narodil se v roce 1958. Je expertem pro matematické modelování fyzikálních procesů ve strojírenství. Studia se zaměřením na numerické simulace, mechaniku a výpočetní techniku dokočil v roce 1982 na Fakultě stavební na ČVUT v Praze. V Kloknerově ústavu ČVUT v Praze získal v roce 1990 titul CSc. v oboru mechaniky kontinua. Na univerzitě v Glasgow získal v roce 1992 doktorský titul s prací “Nonlinear Analysis of 2D and Shell Reinforced Concrete Structures Including Creep and Shrinkage”. Pracoval v několika institucích jako specialista na CAD systémy, matematické modelování procesů pomocí konečných prvků, programování a softwarové inženýrství. Na univerzitě v Glasgow se podílel na výzkumných projektech se zaměřením na numerické simulace dopravních účinků. V současné době se podílí na několika výzkumných projektech v oblasti strojírenství a geomechanického dotvarování betonových konstrukcí.