Ing. Jan Červenka Ph.D.

výkonný ředitel

+420 220 610 018
Contact Page

Výkonný ředitel firmy Červenka Consulting. Narodil se v roce 1966. V roce 1990 získal inženýrský titul na Fakultě stavební ČVUT v Praze a doktorské studium dokončil v roce 1994 na Univerzitě v Coloradu. Během svého pobytu na univerzitě v Coloradu se podílel na výzkumu týkajícího se analýzy trhlin přehradních konstrukcí pro EPRI (Electric Power Research Institute).
Člen FraMCoS.

Vede vývoj softwarového systému ATENA a je jedním z hlavních vývojářů nelineárních materiálových modelů.