ATENA verze 5

Verze 5 obsahuje nový produkt ATENA Studio, které posunuje pohodlí zpracování v průběhu výpočtu (run-time) a následném grafickém vyhodnocení výsledků (post-processing) na novou úroveň, která zcela předčí i tu, jež byla již dříve zavedena v našich programech ATENA Engineering 2D a 3D. Ve verzi 5, není nutné importovat výsledky GIDu pro post-processing.

Klíčové vlastnosti programu ATENA v5 jsou:

 
ATENA Studio:

 • vizualizace průběhu analýzy a grafického vyhodnocení výsledků. Tento jedinečný program umožňuje v průběhu analýzy full-blown post-processing
 • bezkonkurenční vizualizace šíření trhlin v programu ATENA Science
 • nové řezové a ořezové roviny pro vizualizaci výsledků uvnitř analyzované struktury
 • nová funkce výběr umožňuje bezproblémové ovládání textového výstupu vybraných veličin ve vybraných lokalitách
 • nová funkce animace je nyní přímo v programu ATENA, takže není nutné používat GID pro post-processing
 • činnosti/vrstvy zefektivňují vizualizaci složitých 3D výsledků. Činnosti mohou být také definovány podle rozsahu hodnot vybrané výstupní veličiny
 • barevně je možné zobrazit množství výstupních veličin v uzlech, prvcích i v integračních bodech
 • unikátní vizualizace integrace množiny bodů
 • 2D grafy mohou být použity k zobrazení vývoje monitorovacích míst během analýzy. V programu ATENA Studio, může být monitorovací bod vytvořen i po skončení analýzy, data jsou automaticky extrahována z uložených výsledků
 • funkce "signal" pro zvýraznění jednotlivých uzlů, prvků a podepřených nebo zatížených uzlů

Nové funkce v jádře:

 • 32bitová a 64bitová verze programu ATENA Studio usnadňuje analýzu a následné grafické vyhodnocení výsledků rozsáhlých 3D problémů
 • transportní modul programu ATENA byl rozšířen o nový materiál pro kombinovanou teplotní a vlhkostní analýzu
 • okrajové podmínky pro teplo a analýzu vlhkosti jsou rozšířeny o nové podmínky pro konvekci nebo výměnu záření s okolním prostředím
 • nový modul CERHYD může být použit pro modelování vývoje hydratačního tepla při lití betonu a analýze jeho vlivu na smršťování, tečení nebo vznik počátečních trhlin
 • dostupné možnosti řízení nelineární analýzy byly značně rozšířeny o nové funkce, jako je automatický restart a redukce při problémech konvergence
 • model Microplane byl aktualizován na verzi M7 na základě nejnovějších prací prof. Bažanta a prof. Canera
 • při modelování kontakt/rozhraní, je možné modelovat rozhraní s počátečním otevřením, stejně jako pohybující se rozhraní, tj. kontakty s velkými relativními posuvnými pohyby


Vylepšení ATENA Engineering 2D & 3D :

 • v programu ATENA Engineering byly opraveny některé problémy s kompatibilitou s operačními systémy Win 7 a 8, a různé jiné např. grafické problémy v ATENA 2D programu
 • v programu ATENA Engineering je k dispozici nová verze Microplane modelu M7, a v tomto programu byla také provedena oprava různých chyb v uživatelském rozhraní a 2D/3D jádře