ATENA verze 5

Verze 5 obsahuje nový produkt ATENA Studio, které posunuje pohodlí zpracování v průběhu výpočtu (run-time) a následném grafickém vyhodnocení výsledků (post-processing) na novou úroveň, která zcela předčí i tu, jež byla již dříve zavedena v našich programech ATENA Engineering 2D a 3D. Ve verzi 5, není nutné importovat výsledky GIDu pro post-processing.

Klíčové vlastnosti programu ATENA v5 jsou:

 
ATENA Studio:

 • vizualizace průběhu analýzy a grafického vyhodnocení výsledků. Tento jedinečný program umožňuje v průběhu analýzy full-blown post-processing
 • bezkonkurenční vizualizace šíření trhlin v programu ATENA Science
 • nové řezové a ořezové roviny pro vizualizaci výsledků uvnitř analyzované struktury
 • nová funkce výběr umožňuje bezproblémové ovládání textového výstupu vybraných veličin ve vybraných lokalitách
 • nová funkce animace je nyní přímo v programu ATENA, takže není nutné používat GID pro post-processing
 • činnosti/vrstvy zefektivňují vizualizaci složitých 3D výsledků. Činnosti mohou být také definovány podle rozsahu hodnot vybrané výstupní veličiny
 • barevně je možné zobrazit množství výstupních veličin v uzlech, prvcích i v integračních bodech
 • unikátní vizualizace integrace množiny bodů
 • 2D grafy mohou být použity k zobrazení vývoje monitorovacích míst během analýzy. V programu ATENA Studio, může být monitorovací bod vytvořen i po skončení analýzy, data jsou automaticky extrahována z uložených výsledků
 • funkce "signal" pro zvýraznění jednotlivých uzlů, prvků a podepřených nebo zatížených uzlů

Nové funkce v jádře:

 • 32bitová a 64bitová verze programu ATENA Studio usnadňuje analýzu a následné grafické vyhodnocení výsledků rozsáhlých 3D problémů
 • transportní modul programu ATENA byl rozšířen o nový materiál pro kombinovanou teplotní a vlhkostní analýzu
 • okrajové podmínky pro teplo a analýzu vlhkosti jsou rozšířeny o nové podmínky pro konvekci nebo výměnu záření s okolním prostředím
 • nový modul CERHYD může být použit pro modelování vývoje hydratačního tepla při lití betonu a analýze jeho vlivu na smršťování, tečení nebo vznik počátečních trhlin
 • dostupné možnosti řízení nelineární analýzy byly značně rozšířeny o nové funkce, jako je automatický restart a redukce při problémech konvergence
 • model Microplane byl aktualizován na verzi M7 na základě nejnovějších prací prof. Bažanta a prof. Canera
 • při modelování kontakt/rozhraní, je možné modelovat rozhraní s počátečním otevřením, stejně jako pohybující se rozhraní, tj. kontakty s velkými relativními posuvnými pohyby


Vylepšení ATENA Engineering 2D & 3D :

 • v programu ATENA Engineering byly opraveny některé problémy s kompatibilitou s operačními systémy Win 7 a 8, a různé jiné např. grafické problémy v ATENA 2D programu
 • v programu ATENA Engineering je k dispozici nová verze Microplane modelu M7, a v tomto programu byla také provedena oprava různých chyb v uživatelském rozhraní a 2D/3D jádře
 

Archive

Title Description
FEMAP-ATENA Scripts v 3.0.3 The latest version of Easy basic scripts for data exchange between ATENA and FEMAP. A new support was added for parabolic elements Brick20, Wedge15 and Tetra10. Download Read More
GID 7.7.2b (beta) The latest beta version of the general purpose pre-processor GID. Download Read More
HASP Driver Command Line Installation v. 5.86 Download this driver if you are experiencing any problems with ATENA hardlock. Download Read More
HASP Driver Command Line Installation v. 5.95 Download this driver if you are experiencing any problems with ATENA hardlock. Download Read More
Fire Load Patch for ATENA 4.2.7 Download Read More
HASP Network License Manager 8.32 Download Read More
ATENA 4.1.3g Patch A patch for ATENA 4.1.x (older than 4.1.3g) to fix a problem with dead weight in ATENA 3D. Download Read More
ATENA 4.1.4a Upgrade Download Read More
ATENA 4.2.6b Upgrade Download Read More
ATENA 4.2.7d Upgrade Download Read More
ATENA 4.2.7f Upgrade Download Read More
ATENA 4.2.7g Upgrade Download Read More
ATENA 4.3.0h Upgrade PRE-RELEASE Download Read More
ATENA Manuals (PDF) - separate download page The Manuals (in PDF format) are available for download from a separate ATENA Manuals page. Download Read More
ATENA 4.1.4a Upgrade CSY Upgrade české verze 3.3.2 a novější na 4.1.4a pro uživatele s platnou servisní smlouvou Download Read More
ATENA 4.2.6b Upgrade CSY Upgrade české verze 3.3.2 a novější na 4.2.6b pro uživatele s platnou servisní smlouvou Download Read More
ATENA 4.2.7d Upgrade CSY Download Read More
ATENA 4.2.7f Upgrade CSY Download Read More
ATENA 4.2.7g Upgrade CSY Download Read More
ATENA 4.3.0h Upgrade CSY PRE-RELEASE Download Read More
ATENA-GiD Interface and Examples Build 2616 (for Atena 4.1.4) Download Read More
ATENA-GiD Interface Build 4823 (for Atena 4.2.7) Download Read More
ATENA-GiD Interface Build 5333 (for Atena 4.2.7) Download Read More
GiD 10.0.3 Download Read More
GiD 10.0.3 x64 Download Read More
GiD 10.0.4 Download Read More
GiD 10.0.4 x64 Download Read More
GiD 10.0.8 Download Read More
GiD 10.0.8 x64 Download Read More
GiD 8.0.9 Download Read More
GiD 8.2.0b (beta) Download Read More
GiD 9.0.4 Download Read More
GiD 9.0.4 x64 Download Read More
Older HASP Driver Command Line Installation v. 4.99/5.22 Download Read More