We Value Your Privacy

We take good care of you and your data. Our website uses cookies only to personalize content for you and to analyze traffic anonymously. Read more

TwinBridge

TwinBridge - Digital twin for increased reliability and sustainability of concrete bridges 

Digitální dvojče pro zvýšení spolehlivosti a životnosti betonových mostů

TwinBridge– 3rd call of the DOPRAVA 2020+* programme of TA ČR
Project ID: TCK03000023
Duration: 2022 – 2024

Partners:
SAFIBRA, s.r.o.
Červenka Consulting s.r.o.
The Czech Technical University in Prague - Faculty of Electrical Engineering


Objective of the project
The project develops a software system for the assessment of reliability and sustainability of transport structures using the „Digital Twin“ concept. The Digital Twin enables to follow the overall structural behavior in real time on the basis of measured response at monitored locations. The Digital Twin approach allows for rapid assessment of the structural behavior and the prediction of the evolution of structural safety and reliability in the future. The project results will be used in the management and effective planning of the transport structure maintenance. The Digital Twin combines the technologies of three fields: advanced computational mechanics for nonlinear modeling of structures, artificial intelligence and deep learning and monitoring techniques using optical fiber sensors.


Cíle projektu
Cílem projektu je vývoj softwarového systému pro vyhodnocování spolehlivosti a životnosti dopravních konstrukcí s využitím tzv. digitálního dvojčete. Digitální model, tzv. dvojče, umožní sledování celkového chování konstrukce v reálném čase na základě měřené odezvy v monitorovaných bodech. Digitální dvojče umožní rychlé posouzení stavu a chování konstrukce a provede predikce vývoje bezpečnosti a spolehlivosti i do budoucnosti. Výsledky projektu budou využity při správě a efektivním plánování údržby dopravních konstrukcí. Digitální dvojče bude kombinovat technologie tří oborů: pokročilá výpočtová mechanika nelineárního modelování stavebních konstrukcí, umělá inteligence a metody strojového učení (Deep learning) a moderní monitorovací technologie s využitím opto-vláknových senzorů.

 Selected publications:

CERVENKA, J., RYMES, J., Digital Twin for Modelling Structural Durability, In: RILEM International Conference on Numerical Modeling Strategies for Sustainable Concrete Structures. Springer, Cham, 2023. p. 79-89, DOI 10.1007/978-3-031-07746-3_8PDF

ČERVENKA, J., RYMEŠ, J., PUKL, R., Nelineární analýza a simulace jako nástroj pro navrhování a posuzování železobetonových mostů, sympozium Mosty 2023, 20-21. 4. 2023 v Brně, vyšel i sborník, článek vyšel v časopisu Silnice Železnice, vyd. KONSTRUKCE Media, s.r.o., Ostrava, vyšlo 11. 7. 2023, 18. ročník, 3/2023, ISSN: 1801-822X (Print), 1803-8441 (Online) PDF

CERVENKA, J., RYMES, J., JENDELE, L., PUKL, R., Digital Twins for Reinforced Concrete Structures, fib International Symposium, Istanbul 2023, June 5-7, 2023, Cham: Springer Nature Switzerland, 2023. p. 1621-1630, DOI: 10.1007/978-3-031-32519-9_163, First Online: 01 June 2023 PDF

RYMES, J., CERVENKA, J., HERZFELDT, M, PUKL, R., Advanced life-cycle assessment of reinforced concrete bridges using digital twin concept, IALCCE 2023 Milan, Life-Cycle of Structures and Infrastructure Systems - PROCEEDINGS OF THE EIGHTH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON LIFE-CYCLE CIVIL ENGINEERING (IALCCE 2023, MILAN, ITALY, 2-6 JULY, 2023, pp. 3300-3307 ISBN 978-1-003-32302-0 PDF

CERVENKA, V., RIMKUS, A., GRIBNIAK, V., CERVENKA, J., Uncertainty of the crack width model based on fracture of concrete, Eurostruct 2023, First published: 25 September 2023 https://doi.org/10.1002/cepa.2203, Volume 6, Issue 5, ce/papers, 6(5), pp. 60-69 PDF

CERVENKA, J., CERVENKA, V., RYMES, J., Nonlinear Analyses for the Design of Safety-Critical Concrete Structures, The 5th ICCER 2023, Surabaya, Indonesia PDF

CERVENKA, J., RYMES J., Is Nonlinear Analysis becoming a Standard Tool for Design of Concrete Bridges?, Accelerated Bridge Construction International Conference, Miami, USA, 7-9.12.2022 PDF

CERVENKA, J., RYMES, J., PUKL, R., Assessment of long-term reliability of reinforced concrete bridges using digital twins, 13th Central European Congress on Concrete Engineering, Next Generation of Concrete Engineering for Post-Pandemic Europe, 13-14th Sept., Zakopane, Poland PDF 

Presentations:

Konference Mosty 2023 
BetonTag Ulm 2023 sekce inovativních řešení
Fib Symposium 2023m Istanbul

Software Products:

ATENA TwinBridge Modulespecial module of ATENA software including the reinforcement and bond corrosion, ASR, chloride and carbonation ingress and deterioration models as well as the necessary data interfaces for the future TwinBridge platform.
TwinBridgePar – software for optimalization and materiál parameter identification based on ANN (artificial neural networks) https://gitlab.fel.cvut.cz/tacroptics/twinbridgepar

 

Subscribe to our Newsletter

Get the latest information about new products, updates and releases.

Subscribe Now

CC Forums

Join the comunity, get answers, share your experience!

Join Forums