We Value Your Privacy

We take good care of you and your data. Our website uses cookies only to personalize content for you and to analyze traffic anonymously. Read more

TETWIN


Digital twin of Temelin NPP containment for aging management within LTO

Digitální dvojče kontejnmentu JE Temelín pro řízené stárnutí v rámci LTO

TK – Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA
Project ID: TK05020189
Duration: 2023 – 2025

Partners: 
ÚJV Řež, a. Ing. Jan Štěpán
Červenka Consulting s.r.o. Ing. Jan Červenka Ph.D.

České vysoké učení technické v Praze Prof. Ing. Zdeněk Bittnar DrSc.

Objective of the project
The goal is to create a digital twin prototype of the JETE containment, which will serve as a basic tool for controlled aging management of this safety-important structure within the LTO. The tool will use data from the monitoring of the containment structure. It will be used for the entire period of operation to demonstrate the fulfillment of project safety functions and determine the remaining life of the containment structure. To meet LTO requirements, the digital twin will provide the basis for intelligent maintenance management. The uniqueness and novelty of the solution will be the connection of data from monitoring and calibration of a virtual model made up of three independent computational models, which will provide a forecast of containment behavior beyond the projected lifetime.

Cíl projektu
Cílem je vytvoření prototypu digitálního dvojčete kontejnmentu JE Temelín, které bude sloužit jako základní nástroj pro řízené stárnutí této bezpečnostně významné konstrukce v rámci LTO. Nástroj bude využívat data z monitorování konstrukce kontejnmentu a bude po celou dobu provozu užíván pro prokazování plnění projektových bezpečnostních funkcí a stanovení zbytkové životnosti konstrukce kontejnmentu JE Temelín. Pro splnění požadavků LTO poskytne digitální dvojče podklady pro inteligentního řízení údržby kontejnmentu. Unikátnost a novost navrhovaného řešení bude propojení dat z monitoringu a kalibrace virtuálního modelu tvořeného třemi nezávislými výpočetními modely, které poskytnou prognózu chování kontejnmentu za hranicí projektové životnosti.

 

Subscribe to our Newsletter

Get the latest information about new products, updates and releases.

Subscribe Now

CC Forums

Join the comunity, get answers, share your experience!

Join Forums