We Value Your Privacy

We take good care of you and your data. Our website uses cookies only to personalize content for you and to analyze traffic anonymously. Read more

CeSTaR 3

  The software was developed
with a financial support from
TA ČR

CeSTaR 3 - Virtual prototyping for green concrete structural design – new multi-spiral reinforced concrete column and steel beam structures(Virtuální modelování pro návrh konstrukce ze zeleného betonu - konstrukce s novými multispirálovými železobetonovými sloupy a ocelovými nosníky) 

CeSTaR 3 – 4th call of the DELTA 2* program of TA CR
Project ID: TM04000013 
Duration: 2023 – 2025
Partners:
Červenka Consulting s.r.o. - Ing. Radomír Pukl, CSc.
CTU Prague - Prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc.
National Taiwan University of Science and Technology - Prof. Yu-Chen Ou Ph.D., Taiwan
National Center for Research on Earthquake Engineering, National Applied Research Laboratories, Ruentex Engineering & Construction Co., Ltd, Taiwan

Objectives of the project
After water, concrete is the most used material by mankind. However, 7% of global CO2 is generated due to cement production. The aim of the project is to contribute to The GCCA 2050 Cement and Concrete Industry Roadmap for Net Zero Concrete by completing 3 targets: 1. Significant improvement in the performance and reduction of steel and concrete in reinforced concrete columns through the use of multi-spiral reinforcement, 2. Prefabrication-friendly structural systems with an effective combination of concrete columns and steel beams. Transfer know-how to Czech industry. 3. A significantly higher replacement of Portland cement by Supplementary Cementitious Materials. Creating a Virtual Prototype of a new specific system for simulating various situations and supporting decision-making.

Cíle projektu
Beton je po vodě nejpoužívanějším materiálem lidstva. Nicméně 7 % celosvětového CO2 vzniká v důsledku výroby cementu. Cílem projektu je přispět k plánu GCCA 2050 Cement and Concrete Industry Roadmap for Net Zero Concrete splněním 3 cílů: 1. Výrazným zlepšením vlastností a snížením obsahu oceli a betonu v železobetonových sloupech použitím multi-spirálové výztuže, 2. Podporou konstrukčních systémů vhodných pro prefabrikaci efektivní kombinací betonových sloupů a ocelových nosníků. Přenos know-how do českého průmyslu. 3. Podporou použití betonů s větším zastoupením náhrad portlandského cementu. Vytvoření virtuálního prototypu nového specifického systému pro simulaci různých situací během výstavby a pro podporu rozhodování.

Selected publications: 

CERVENKA, J., CERVENKA, V., SKANDIS, U., REHOUNEK, L., UNCERTAINTY IN THE SIMULATION OF CONCRETE FRACTURE AND COMPARISON WITH BLIND COMPETITIONS, 11th International Conference on Fracture Mechanics of Concrete and Concrete Structures FraMCoS-11, Sept 10 - 14, 2023, IISc Bangalore PDF

 

 

Subscribe to our Newsletter

Get the latest information about new products, updates and releases.

Subscribe Now

CC Forums

Join the comunity, get answers, share your experience!

Join Forums