We Value Your Privacy

We take good care of you and your data. Our website uses cookies only to personalize content for you and to analyze traffic anonymously. Read more

BRIHIS

 

A concrete bridge health interpretation system based on mutual boost of big data adn physical mechanism

Systém pro zjišťovánı́ stavu betonových mostů založený na na vzájemné podpoře velkých dat a mechaniky

TK – Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2
Project ID: TM04000012
Duration: 2023 – 2025

Partners: 
Jiangsu Easttrans Intelligent Control Technology Group Co., Ltd., Jie Wang
Červenka Consulting s.r.o., Ing. Radomír Pukl, Ph.D.

Brno University of Technology, Prof. Drahomír Novák

Objective of the project
The aim of the project is to develop a physical mechanism-based and big data-driven advanced procedures for long-span concrete bridges that will radically improve bridge behavior assessment process, safety, reliability and leads to the optimization of these structures. A new high-precision simulation-based system identification method for bridge structures utilizing surrogate modelling Bayesian updating will be developed, supported by automatic condition health monitoring and structural integrity assessment using multifractality concept. The newly developed and extended software tools provide a useful bright insight comparing the results of numerical analysis and bridge health monitoring, combining them together. Using these software tools, thresholds for bridges can be adjusted.

Cíle projektu
Cílem projektu je vyvinout pokročilé postupy a nástroje pro analýzu betonových mostů velkých rozpětí založené na numerické simulaci s podporou měřených rozsáhlých dat. Postupy zásadně zlepší proces posouzení chování mostních konstrukcí, jejich bezpečnost a spolehlivost, a tím povedou k jejich optimalizaci. Nové metody identifikace založené na simulacích s velkou přesností využijí metodu náhradní aproximace spolu s Bayesovským zlepšením za podpory automatického monitorování stavu poškození pomocí konceptu multifraktality. Nově vytvořené softwarové nástroje a rozšíření stávajícího software poskytnou užitečný vhled díky kombinaci numerické simulace a monitorování stavu mostů. Referenční hodnoty a mezní hodnoty stavu mostů mohou být upraveny za využití těchto softwarových prostředků.

Selected publications:

CERVENKA, J., RYMES, J., JENDELE, L., Is Nonlinear Analysis Becoming a Standard Tool for Design and Assessment of Reinforced Concrete Structures? IABSE Congress New Delhi 2023, Engineering for Sustainable Development, Sept 20 - 22 PDF

NOVAK, L., NOVAK, D., CAO, M., PUKL.R., Semi-probabilistic assessment of concrete bridge exploiting additional data from experiments and numerical analysis, IALCCE 2023 Milan, Life-Cycle of Structures and Infrastructure Systems -PROCEEDINGS OF THE EIGHTH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON LIFE-CYCLE CIVIL ENGINEERING (IALCCE 2023, MILAN, ITALY, 2-6 JULY, 2023, CRC Press, 2023. p. 2697-2704, ISBN 978-1-003-32302-0 PDF 

 

Subscribe to our Newsletter

Get the latest information about new products, updates and releases.

Subscribe Now

CC Forums

Join the comunity, get answers, share your experience!

Join Forums