Room 1619 Building 17, Rongfeng 2008
305 Guang-an-men-wai Avenue
Xuanwu District, Beijing, 100055
CHINA

Mr. Tomas
phone: +86-10-86922986 
fax: +86-10-86922986 
www.weixiuxinxihua.com
email: tomas (at) weixiuxinxihua (dot) com